Personāla atlase

Personāla atlase - ieguldījums nākotnē un uzņēmuma attīstībā

Personāla kā uzņēmuma resursa loma mūsdienās aizvien vairāk pieaug. Darbaspēka kompetence un radošais potenciāls ir nozīmīgākais faktors uzņēmumu attīstībai un izaugsmei, tostarp dominēšanai pār konkurentu.

Darbinieka spējas ģenerēt ideju vai radīt jaunu produktu tiek augsti novērtētas, tāpēc nereti tiek uzskatīts, ka personāla atlase mūsdienās ir īsts pārbaudījums uzņēmumiem, kuri meklē profesionālu darbinieku.

Uzņēmumu vadītājus nereti nodarbina jautājumi par to, kuri ir vērtīgākie kanāli kandidātu meklēšanai, kā piesaistīt un noturēt labākos darbiniekus, tostarp arī kā pārliecināties, ka potenciālais darbinieks atbilst visām uzņēmumu prasībām un nākotnē būs vērtīgs ieguvums.

Nepieciešamība pielāgoties uzņēmumu darbībai, apgūt īpaši sarežģītas prasmes un izmantot savas zināšanas, lai celtu uzņēmuma vērtību, ir izaicinājums arī darba meklētājiem, kā rezultātā rodas jautājums: Kā vislabāk atrast vienam otru?

Kā nodrošināt, ka jūsu vakanci pamana gan aktīvie darba meklētāji, gan arī pasīvie kandidāti? Kā atrast zinošu un profesionālu darbinieku? Kā ieguldīt mazāk līdzekļu jaunu darbinieku apmācībai, novirzot to profesionālas un uz izaugsmi orientētas komandas veidošanā? Mums ir atbilde!


Mūsdienīgi un pasaulē plaši izmantoti personāla atlases un vadības risinājumi

Izvēloties personāla atlases pakalpojumus, mūsu uzņēmumā, mēs parūpēsimies, ka šodienas darbinieks kļūs par rītdienas līderi. Mēs piedāvājam kandidātus, kas tieši atbilst vakances prasībām, kā arī uzņēmuma mērķiem un vērtībām.

Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir izvēlēties labāko nākotnes darbinieku.

Meklējot dažādus vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un speciālistus, uzņēmumi vēlas pārliecināties, ka potenciālie darbinieki ir tie, kuri uzņēmumu attīstībai ir vajadzīgi.

Jo, kā zināms, profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai.


.

Kā atrast vislabāko darbinieku?

Izmantojot mūsu pakalpojumus ikvienam uzņēmuma ir iespēja atrast dažādu vidējā un augstākā līmeņa vadītājus un speciālistus.

Mūsu speciālisti klātienē pēta potenciālā darbinieka psiholoģisko portretu, saderību ar esošajiem kolēģiem, spēju iemācīties un organizēt darbu, kā arī pēta darbinieka komunikācijas spējas, stresa noturību un atbilstību uzņēmuma mērķiem.

Tā ir iespēja nekļūdīgi izprast nākotnes darbinieku un prasme saskatīt tajā gan pozitīvās, gan negatīvās rakstura īpašības, paredzēt, kā veidosies viņu attiecības ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.